Redirecció des de la web estàtica XTEC

Copieu i editeu aquest codi amb un editor de text com el Gedit en Linux o el Bloc de Notes en Windows. Substituïu on diu NOM DEL CENTRE pel nom propi del vostre centre.

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ca">
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="refresh" content="1;url=http://agora.xtec.cat/NOMDELCENTRE/">
  <script type="text/javascript">
   window.location.href = "http://agora.xtec.cat/NOMDELCENTRE/"
  </script>
  <title>Nova adreça</title>
 </head>
 <body>
<p>Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu <a  href='http://agora.xtec.cat/NOMDELCENTRE/'>aquest enllaç</a>.</p>
</body>
</html>

Un cop tingueu el fitxer editat, connecteu per FTP amb el vostre espai web, reanomeneu el fitxer 'index.htm' actual (fent que es digui, per exemple, 'index-antic.htm') i pugeu el nou 'index.htm'. Trobareu les instruccions per fer-ho en aquest enllaç.