Edició dels Menús

Accediu a l’apartat Aparença | Menús.

  1. Seleccioneu el menú que vulgueu editar o creeu un de nou. El menú que es desplega des de la icona de la capçalera, és el Menú Principal o Main Menu de Nodes.
  2. Feu clic al bloc Pàgines, Enllaços o Categories, seleccioneu el contingut que vulgueu incorporar al menú i feu clic sobre el botó Afegeix al menú. Potser que vulgueu afegir elements que no estiguin vinculats a cap pàgina o categoria. Per exemple, l'element de primer nivell Projectes d'aquest menú: En aquest cas heu d'afegir al menú un element de tipus Enllaç on l'adreça de l'enllaç sigui #.
  3. L'element es situarà al final de la llista d'elements del menú. Per ubicar-lo al lloc desitjat, podeu o bé arrossegar-lo (si el situeu en una posició més avançada es converteix en subelement) o bé fer servir les eines de moviment de la seva caixa.

Podeu afegir més element per inserir si desplegueu la pestanya opcions de pantalla. També podeu decidir que es mostri la destinació de l'enllaç i així poder decidir entre un enllaç absolut o relatiu.
Si no us agrada prou el model de giny de menús que porta Nodes, podeu afegir un altre tipus e menú amb el giny de text. Aquest podria ser un exemple: Per fer-ho hauríeu de seguir els següents passos:

  • Afegir un giny de tipus Text i marcar la casella Afegeix paràgrafs automàticament.
  • Afegir l’etiqueta <style> </style>. Dins d’aquest etiqueta, haureu d’enganxar el codi d’estil gràfic dels botons que obtindreu en el punt següent.
  • Anar a http://css3buttongenerator.com/ i definir els colors, mida i forma del botó. La pàgina us proporcionarà el codi d’estils a la caixa un diu Copy the code. Copieu el codi i enganxeu-lo al giny, entre l’etiqueta <style> i </style>
  • Afegir el codi dels botons.

Aquest menú està fet amb el següent codi. Només hauríeu de canviar els noms dels botons i les url on apunten.