Portada

La Portada o Pàgina d’inici és la que es mostra al connectar-nos al web. Aquesta és configurable. Pot tenir un html fixe d'inici, pot variar el nombre de columnes segons la fila i pot afegir barres on situarem els ginys.

html d'inici
Files
Barres laterals