Edició i configuració de les pàgines d'etiqueta

Les pàgines d'etiquetes són menys configurables que les de Categories. Normalment es fan servir com a resum d'articles d'una temàtica. A les pàgines de Categories no podem afegir text estàtic al començament de la pàgina. Tampoc podem configurar el nombre d'articles que es mostraran per fila, essent sempre 2. El que sí que podem fer és afegir giny. Aquesta és una pàgina d'etiqueta (Sant Jordi), amb un giny de de text amb una imatge. Per crear el giny i ubicar-lo correctament hem d'anar a Tauler | Aparença | Ginys i arrossegar el giny a la Barra Esquerra o Dreta.

Un cop afegit i configurat el giny, només falta fer-lo visible a la pàgina d'etiqueta que desitgeu. Això ho fareu clicant el botó visibilitat, seleccionant l'opció etiqueta i triant la etiqueta adient.