Importació des de Wordpress - XtecBlocs

Els blocs de l'Xtec, al igual que Nodes, estan fets amb Wordpress.

El primer que heu de fer és exportar el contingut dels del bloc. Aquests opció la trobareu a Eines | Exporta. Aquí podeu triar quin tipus de contingut voleu exportar.

Aquest procés genera un fitxer .xml que heu de desar.

Un cop fet això, tornem a Nodes on haureu d'iniciar el procés d'importació. En aquest cas heu d'anar a Eines | Importa i seleccionar l'opció WordPress.

A continuació importeu l'arxiu .xml.

A continuació heu de decidir si importeu els usuaris que han creat els continguts del bloc,o creeu de nous, o si els seus continguts els assigneu a usuaris ja existents a Nodes. Si el bloc té moltes entrades antigues, una opció fóra assignar el contingut a l'usuari admin. També pot ser important importar els arxius adjunts.

Un cop acabat el procés haurem de decidir la seva visibilitat. D'entrada no són a la Portada, i tenen la categoria General per defecte. En aquest cas, des de la pàgina de configuració dels articles, podem fer una edició en massa dels articles.

És aquí on podeu afegir una etiqueta comuna per a totes les entrades.