Gestió de documents de centre

NODES incorpora un sistema de gestió documental anomenat BP-Docs. Permet incloure tot tipus de documents, etiquetatge, permisos i control de versions. Aquest sistema s’integra molt bé amb els nodes (grups) de la xarxa interna.

Per accedir al gestor documental, aneu a http://agora.xtec.cat/nomdelcentre/docs

Si voleu accedir als vostres documents o crear-ne de nous podeu anar pel menú de l'angle superior-dret.

Sovint volem accedir als Documents d'un Node, i això ho podem fer des del mateix Node.

BP-Docs no és un sistema jeràrquic de documents en carpetes. És un sistema basat en etiquetes.En un sistema jeràrquic clàssic, el document només pot estar en un sol lloc. Sense una planificació i un manteniment molt acurat, aquests sistemes tendeixen a la dispersió.El sistema jeràrquic clàssic té una estructura semblant a aquesta: On es troba la programació de 2n d’ESO de matemàtiques?A Matèries/Matemàtiques? A Nivells/ESO/ESO2? Si es delega la gestió en varis usuaris, el problema es pot agreujar si no es fa un control estricte d’on s’ubica cada document.A BP-Docs l'element principal d'organització es l'etiqueta. Si s’etiqueta bé el nostre document, els usuaris podran arribar al document independentment del camí: BP-Docs permet associar el document a un node (grup). Això permet tenir els documents molt a prop quan s’està treballant en un node.

Arbre de carpetes i documents

Si trobeu a faltar una estructura jeràrquica de carpetes, podeu emular-la fàcilment amb un menú personalitzat i enllaçar directament l’adreça de l’etiqueta. Els menús personalitzats i els seus ginys associats permeten combinar enllaços de tot tipus (externes, a una etiqueta o a un document concret) proporcionant molta flexibilitat. Per fer-ho, i abans de crear el document és necessari fer visibles des de les opcions de pantalla el Documents i les Etiquetes de Documents. Això ens afegirà aquestes dues opcions que per defecte no incorpora Nodes. El resultat serà semblant a aquest. Per incloure aquest menú a la barra lateral del directori de documents, heu de:

  1. Crear un giny de tipus Menú personalitzat amb el enllaços que vulgueu. Per enllaçar documents segons categoria, el format de l'enllaç és: http://agora.xtec.cat/nom-propi-del-centre/docs/?bpd_tag=etiqueta. Per exemple, per enllaçar la etiqueta de documents de secretaria a un institut amb nom propi "demoinstitut": http://agora.xtec.cat/demoinstitut/docs/?bpd_tag=secretaria

  2. Aplicar al giny la següent visibilitat (botó Visibilitat):

Ara, si fem clic a l'enllaç Secretaria, ens mostrarà només els documents amb aquesta etiqueta: