El gestor de documents a Nodes

Utilització del gestor de documents a Nodes.

Disposar d’un repositori de documents en un Node ens ofereix molts avantatges.

Quan creem un document nou, a més a més de definir la seva accessibilitat, podem associar-lo a un Node. Si aquest Node és privat o ocult, per exemple el Node del Departament de Matemàtiques, i definim que només els membres del Node hi poden accedir, tindrem un document privat només accessible als usuaris que formin part d’aquest Node. A més a més, el document no serà visible a la resta d’usuaris que no pertanyin al Node del Departament

Aquesta funció pot resultar molt útil si disposem de Nodes de Professorat o de Departament, ja que podem tenir a l’abast tots els documents en un sol espai i només visibles i accessibles pels membres a qui haguem donat accés al Node.

Exemple de vista del directori de documents d’un Membre del Node del Departament de Matemàtiques.


Exemple de vista del directori de documents d’un Membre que no pertany al Node del Departament de Matemàtiques.


Com podeu comprovar, els documents no són visibles ni accessibles si no pertanyem al Node del Departament de Matemàtiques.

 

Una altra opció interessant és utilitzar el directori de documents en els Nodes de Projecte. Els alumnes poden crear i utilitzar el Node també com a repositori de documents.

Si el nostre projecte inclou la participació de tots els alumnes d’un curs, els documents que s’elaboren poden servir com a material d’estudi. També podem afegir documents que els alumnes hagin d’utilitzar per a la realització del projecte.

És una manera pràctica de centralitzar els documents de l’alumne i, alhora, podem fer un seguiment del treball que estan realitzant.

 

Un altre avantatge és que no ens cal crear documents contínuament. Un cop tenim creat un document, el podem anar associant al Node que ens convingui quan ens convingui.

Si tenim un seguit de documents relacionats amb la tutoria, els podem anar associant al Node de Tutoria quan els necessitem per fer-los accessibles als usuaris del Node.