Nodes transversals

Quan parlem de transversals ens referim a aquell tipus de Nodes que donen cabuda a un ampli ventall d’alumnes i d’interessos. Podem encabir-hi aquells Nodes referits a aficions com cinema, música, fotografia… o Nodes amb temes d’actualitat. El ventall és molt ampli.

Cada Nodes pot tenir diferent resultats en diferents centres. El seu èxit dependrà de la realitat pròpia de cada centre, de l’encert a l’hora de triar el contingut i el seu enfocament, de la gestió i, sobretot, de la dinamització que se’n faci.

Els Nodes transversals estan dirigits a més quantitat d’usuaris que un de projecte, de grup classe o un de temàtic. Això suposa comportarà més feina a l’hora de gestionar-lo i representarà una major dedicació d’esforços i recursos. És un punt clau a tenir en compte a l’hora d’endegar-lo. Si no és podrà gestionar correctament, potser seria millor replantejar-ne els objectius per endavant.

La seva gestió haurà de ser programada. D’inici, pot ser gestionada per docents i després, com ja hem comentat amb anterioritat, anar cedint l’espai perquè siguin els mateixos alumnes qui ho gestionin.

L’objectiu principal és generar transit al Node, fomentar la participació per finalment, generar aprenentatge i/o obrir nous camins de coneixement.

El tipus de contingut haurà de ser supervisat i controlat. Hi ha moltes possibilitats, però hem de tenir cura amb el que s’afegeix per tal de seguir els objectius que ens hem marcat i volem aconseguir.