Resolució de problemes

També podem treballar la resolució de problemes a través de la fotografia. Els alumnes poden aportar les imatges i crear els problemes a partir d’ells.

Exemple:

1.- Es fa una fotografia.

2.- S’insereix una escala.

3.- Es creen problemes relacionats amb la fotografia.

            a.- Calcula la capacitat del contenidor.

            b.- Calcula la capacitat de càrrega del camió.

            c.- Quants càrregues de camió es poden encabir en vuit contenidors?

            d.- Quina fracció del contenidor suposa una càrrega de camió?