Fotografia d’ombres

Aquest tipus de fotografia és molt adient per treballar la creativitat. Les ombres tenen un gran component simbòlic i poden aportar interès visual a la imatge. Poden crear perspectives increïbles i formes inimaginables.

En molts casos demanda també coneixements més tècnics com la il·luminació, la composició o l’enquadrament.

Es pot treballar:

  • Textures i ombres
  • Patrons geomètrics i alterns
  • Regles de composició
  • Punts de vista
  • La imaginació
  • Abstracció
  • Escales
  • Perspectiva