Cerca de nombres

En aquesta activitat hem d’aconseguir localitzar i fotografiar el nombre proposat. Hem de donar importància a desenvolupar la imaginació, l’ús de les matemàtiques i la creativitat. S’han d’establir criteris fotogràfics.

Trobar el número: 21

L’heu trobat en totes les fotografies?