Creativitat a través de la fotografia

Avui en dia realitzar fotografies ja no és una tasca tant feixuga ni tant cara com abans. Tenim al nostre abast dispositius digitals que ens permeten treballar-la de manera econòmica i gairebé en qualsevol moment i lloc.

Parlem de la fotografia com un recurs pedagògic que dinamitzi l’aprenentatge dins i fora de l’aula al temps que es treballa i es desenvolupa la creativitat.

Prèviament a la realització de qualsevol de les activitats que es proposen, caldrà assegurar-se de que les podem dur a terme:

  • Disposem de les eines necessàries.
  • Es tenen coneixements suficients per realitzar, gestionar i publicar les fotografies.
  • S’han establert criteris fotogràfics i de publicació clars i entenedors.