Concurs de Microrelats

Cal establir unes bases del concurs que incloguin aspectes com:

  • Terminis.
  • Categories.
  • Tema o temes.
  • Característiques de les obres: extensió, llengua, presentació …
  • On i com es publiquen.
  • Criteris de valoració i jurat.
  • Premis.

Una bona publicitat i difusió mai estan de més.

Idees:

  • Microrelats a parelles o grups.
  • 1 minut i prou – Presentar les produccions en podcast amb límit de temps.

  • Mira-t’ho – Presentar el microrelat en format audiovisual: vídeo, ppt…