Desenvolupar la creativitat i l’expressió escrita

Hi ha moltes maneres de desenvolupar la creativitat i l’expressió escrita. Amb un full de paper i un bolígraf en tenim prou. O no?


Engage Me!


A l’hora de fomentar la lectura i l’escriptura no podem deixar de banda els canvis que s’han produït en la comunicació contemporània. Si els alumnes estan immersos i/o utilitzen amb freqüència les xarxes socials, hem d’intentar treure’n profit.

Nodes ens ofereix moltes possibilitats en aquest aspecte. Ens permet connectar amb els alumnes en un espai conegut i familiar per ells.

Com sempre, la idea no és afegir-nos més feina, si no replantejar la manera de realitzar-la. En alguns centres, l’ús de la xarxa com a eina per treballar, desenvolupar i fomentar la creativitat i l’expressió escrita s’inclou com a part de la programació d’aula i del projecte lingüístic.

Per exemple, part de les diferents tipologies textuals es treballen a partir dels texts que redacten els alumnes dins de les diferents assignatures i que tenen com a finalitat convertir-se en articles dels nostres blogs.

Aquí teniu algunes idees que poden ajudar-nos a l’hora de fomentar l’escriptura i desenvolupar la creativitat al temps que fem visibles les produccions que, normalment, no passen de la taula del mestre.