Haikus

En grups reduïts, un dels membres planteja una frase i la resta la de continuar a manera de haiku. Podeu trobar aplicacions externes com Haikujam o Foldpass, que es poden fer servir des de l’smartphone i que permeten afegir imatges per contextualitzar el haiku, que poden resultar útils per realitzar la feina per mostrar-la finalment al Nodes.

http://www.foldpass.com/

http://www.haikujam.com/