Desenvolupar la creativitat a Nodes

Un dels reptes de l’educació actual és buscar un espai dins d l’aprenentatge per la innovació i la creativitat. Els continguts curriculars deixen poc espai per dedicar-se a fons en aquests aspectes, que hem d’anar incloent de la millor manera que puguem dins de les nostres programacions.

Una de les nostres missions més importants és crear aprenentatges significatius que perdurin en el temps. A través d’explorar les seves inquietuds, de copsar les seves necessitats i interessos, podem crear activitats que siguin atractives, inspiradores i significatives i que, al mateix temps, desenvolupin les capacitats d’innovació i de creativitat.

Nodes ens pot oferir un espai per dur a terme aquest tipus d’activitats. A partir de l’ús de diferents estratègies pedagògiques i amb les possibilitats que ens pot oferir una xarxa social com Nodes, privada i supervisada, podem donar resposta a les necessitats i inquietuds dels nostres alumnes presentant-los activitats creatives que desenvolupin diferents aspectes de la seva personal a la vegada que creem aprenentatges significatius.

En els punts següents us presentem una mostra de possibles activitats enfocades a desenvolupar la creativitat.