Club de lectura

En molts centres, el club de lectura està instaurat dins de l’horari escolar com una activitat més dins de la programació setmanal. És tracta d’una activitat força important que es realitza en un lloc específic i en un horari concret.

Des de Nodes és pot potenciar el Club de Lectura trencant les barreres de l’espai físic i del temps. Permet que l’accés al club es pugui realitzar en tot moment i des de qualsevol lloc amb tots els avantatges que això ens ofereix.

Els Nodes ens permeten visibilitzar la lectura a través dels canals de comunicació contemporanis als que els nostres alumnes estan avesats.

Parlem d’una eina potent que ens permetrà connectar amb els nostres alumnes per fomentar la lectura i fer-la percebre com una habilitat social important a desenvolupar.

Nodes ens pot obrir nous horitzons a l’hora de treballar la comprensió o l’expressió més enllà de l’aula ordinària permetent a l’alumnat enganxar-se a la lectura i l’escriptura adaptant el que vol llegir i escriure a les seves necessitats i possibilitats sense restriccions.