Nodes com espai de tutoria

Nodes pot ser una bona eina per tractar i aprofundir en temes de tutoria, ja que es pot continuar treballant amb els alumnes fora del centre. Permet fer visibles aspectes que de vegades no es poden treballar a l’aula per falta de temps o perquè hi ha altres coses més importants i/o urgents a fer.

Aquest tipus de Nodes té la dificultat de la gestió, ja que necessita de supervisió continua i d’un treball addicional dins de l’aula. El control dels comentaris es torna molt important. Tanmateix, ens obre les portes a detectar problemàtiques que dins de l’aula ordinària potser no podríem detectar.

La configuració d’aquest tipus de Node dependrà de la coordinació que es pugui fer entre els diferents docents. Potser es pot crear un Node per grup classe, per nivell, per cicle o per escola. També, tindrem en compte la quantitat d’usuaris als que ens volem adreçar, les edats i els nostres objectius a l’endegar el Node. Pensar com ho treballarem: com a complement del treball a l’aula, per ser treballat a casa, sols, amb les famílies…

Alguns temes que es poden tractar dins d’un Node de tutoria:

  • Bulling.
  • Pau.
  • Educació emocional.
  • Igualtat de gènere.
  • Valors.
  • Sexualitat.
  • Comunicació.