Nodes com espai per projectes de centre

Nodes ens proporciona un espai ideal per desenvolupar projectes d’aula i/o de centre. Permet gaudir de privacitat, i crear els espais necessaris per desenvolupar-los. Permet crear i compartir informació de forma col·laborativa. Pot estar supervisat pel docent i/o altres alumnes. Es pot treballar fora del centre de manera segura i controlada.

 

Diferència entre fer-ho com a blog o com a Nodes.

Ja hem comentat amb anterioritat que els blogs són un recull de la feina feta, mentre que els Nodes representen la feina actual. Un Node de projecte és un espai viu on s’hi està desenvolupant el projecte, on es participa, es col·labora, es crea i s’aprèn.

Si plantegem un projecte dins d’un blog, totes les aportacions que farem representaran, en la majoria de casos, un recull dels processos i el resultat final.

Si plantegem un projecte dins de Nodes, anirem veient i participant de manera continuada dels processos que es realitzen, de les errades, de les rectificacions, podrem col·laborar i participar i l’aprenentatge que es generarà serà molt més gran que simplement fent una ullada al que es publica en el blog.

Promoció de Nodes a blog.

Els blogs poden donar continuïtat i visibilitat a la feina feta dins de Nodes. Promocionar aquesta feina en el blog del grup classe o a la portada deixarà constància del que s’ha realitzat i restarà visible a la resta dels alumnes del centre i de portes enfora.

Gestor de documents. Arxius i etiquetes.

Un Node de projecte és un espai ideal per utilitzar el gestor de documents. És un bon moment per explicar als alumnes que hi participaran el funcionament dels documents a Nodes.

Nodes incorpora un sistema de gestió de documents anomenat BP-Docs. Aquest sistema no funciona amb carpetes, sinó que ho fa a través d’etiquetes. És imporatnt conèixer el seu funcionament per poder utilitzar-lo de manera correcta.

Podeu veure el seu funcionament en el curs d’Administració de Nodes.