CYOA

CYOA – Choose your own adventure . Tria la teva pròpia aventura.

Coneixeu aquest tipus de llibre? Al final de cada capítol ens mostraven varies opcions per continuar la història, de manera que triàvem la que més goig ens feia o la que més ens interessava. És una manera motivadora de llegir un llibre en la que ens impliquem en el seu desenvolupament.

Com podem aplicar aquesta manera de funcionar dels llibres en un projecte?

Imagineu-vos poder crear una eina interactiva, confeccionada de manera col·laborativa i on podem escollir el que més ens interessa.

Gràcies a CYOA i a l’ús de Youtube ho podem fer. Com? Vegem un exemple amb aquest vídeos.

EL CERVELL

En aquest vídeo ens presenten el cervell.

Inclou dos menús amb anotacions.


Aquestes anotacions ens remeten a un altres vídeos on fan una explicació del que hem triat. En aquest cas hem seleccionat Hipotàlam.


Al final del vídeo tenim l'opció de tornar al menú.

Els vídeos, a més de l’explicació que ens aporten, van acompanyats d’un enllaç on posem trobar per escrit els continguts que s’hi exposen.

Elaborar aquesta activitat dins d’un projecte pot ser molt enriquidora i donar pas a aprenentatges significatius.

Darrera del resultat, hi pot haver tota una feina d’investigació i de tractament de la informació. Treballarem la comprensió i l’expressió i tota un sèrie de continguts fent servir eines digitals.

Estructura d’un CYOA

En l’apartat 4.1.8 - Desenvolupar la creativitat i l’expressió escrita, veurem com aplicar el CYOA en l’expressió escrita. Ara veurem una estructura més senzilla per aplicar-la a un projecte.

 

Presentació del projecte: és convenient fer un vídeo previ que introdueixi el projecte.

Menús: Pot ser un o més d’un. Han d’incloure les anotacions que ens portaran al contingut. Són els que més es visitaran, el que fa que hagin de ser clars i visualment eficients. Cal deixar força temps per poder triar l’anotació que desitgem.

Anotacions: són caselles que s’introdueixen en els vídeos i que es poden enllaçar a altres vídeos. Tant als menús com al contingut afegirem anotacions.

Crear anotacions a Youtube.

Des del maig de 2017, Youtube ha eliminat l’editor d’anotacions. Això suposa que no podrem crear caselles transparents com les que es mostren als vídeos. Tanmateix, podrem continuar afegint els vídeos que volem enllaçar a través de l’opció Pantalla final i anotacions on, en comptes d’utilitzar les anotacions emprarem les miniatures de vídeo.

 • Primer de tot hem d’entrar a Youtube i accedir amb el nostre nom d’usuari.
 • Des de la icona del nostre usuari accedirem a Creator Studio.

 • Entrarem dins del gestor de vídeos.

 • Obrirem el desplegable de l’opció Edita del vídeo al que volem inserir les anotacions. Triarem l’opció Pantalla final i anotacions.

 • Afegim un vídeo des de la pestanya Afegeix un element.

 • Seleccionem Tria un vídeo o llista de reproducció

 • Ens apareix aquesta pantalla. Podem seleccionar el vídeo que volem inserir com anotació o introduir la seva URL.

 • Podeu afegir fins a tres vídeos.

 • Youtube és rigorós amb l’espai de treball i amb la mida de les miniatures de vídeo que inserim. Us recomanem utilitzar les plantilles.

 • Les miniatures dels vídeos només poden aparèixer durant els darrers 20 segons del vídeo principal.
 • Dins d’aquest paràmetre, podem variar la seva aparició i durada des de la barra inferior. Tenim la possibilitat que apareguin d’una en una o totes a la vegada.

 

 • Un cop afegides les miniatures només ens resta desar.

L’enllaç del vídeo no canviarà. Continuarà sent el mateix que ja tenia assignat abans d’editar-lo.

 

 Per poder crear miniatures de vídeo que portin a altres pàgines fora de Youtube necessitem verificar que la pàgina web de destí ens pertany. A Nodes encara no es pot fer ja que no podem afegir el pluggin necessari o modificar el tema.

Si voleu adjuntar documents al vídeo, podeu fer-ho en la descripció i enllaçar-los al repositori de documents de Nodes.

Aquí podeu veure un vídeo CYOA d'una història interactiva al més pur estil dels llibres. A més a més, funciona amb Pantalla final - anotacions, tal i com hem explicat que es pot fer des de que es van realitzar els canvis en Youtube

Projectes que es poden realitzar utilitzant CYOA.

 • Cicle de l’aigua.
 • Història.
 • El cos humà.
 • Associar documents per l’estudi.