L’escola verda

L’escola verda és un tema que ens pot servir perfectament per veure com un Node i un blog sobre el mateix tema poden conviure plegats. Es poden complementar i retroalimentar.

Ja hem explicat que els blogs és el que es mostra de cara enfora. Els temes que hi apareixen són doncs consensuats i han estat treballats per aquest propòsit. En els Nodes, el que hi apareix és més espontani. Les idees poden aparèixer a partir de la interacció dels participants.

Moltes escoles tenen Assemblees Verdes, on els alumnes de diferents edats i mestres s’ajunten per tractar temes sobre l’escola verda. El temps que s’hi dedica no acostuma a ser gaire, extens, la periodicitat de les trobades acostuma a ser llarga i, en molts casos, els més petits i els més vergonyosos acostumen a ser els que menys participen.

Els fòrums de Nodes poden servir perfectament com a solució a les mancances que podem trobar en les assemblees presencials:

 • No hi ha límit de temps per exposar idees.
 • Hi ha més temps per reflexionar.
 • Les idees poden anar creixent i/o prenent forma a partir de la col·laboració dels usuaris.
 • Es poden parlar més temes.
 • Es poden plantejar nous temes.
 • Podem fer ús d’elements multimèdia.
 • Es poden portar temes que hi ha al blog i que es volen revisar i/o millorar.

Al blog d’escola verda tenim diferents espais dedicats a temes concrets.


El manteniment d’aquests espais acostuma a ser responsabilitat d’una o poques persones. Això pot suposar que no es renovin gaire sovint. I si en un espai hi ha poques novetats, l’interès decreix. Ja hem esmentat que les visites a les publicacions es produeixen, sobretot, la primera vegada que s’obren als usuaris.

Si volem mantenir espais com l’escola verda actius i que siguin realment útils per a tota la comunitat educativa, una gran idea és implicar-hi a quanta més gent millor.

Així doncs, traslladar continguts del blog als Nodes, i a la inversa, pot suposar un increment de participació en els dos espais, el que donarà lloc a una millora qualitativa i an major interès sobre el tema.

 

Laboratori d’idees.

Podem explotar les possibilitats de Nodes a través d’un senzill concurs d’idees verdes.

 • Agafarem un tema que aparegui en els nostres blogs d’escola verda i volem millorar.
 • Creem un Node d’escola Verda i un fòrum pel Concurs Verd.
 • Afegim als usuaris que volem que hi participin.
 • Establim les normes del concurs.
 • Fem difusió entre els alumnes.
 • Comencem a escriure idees.

De tot el que hi apareix, podem fer el camí a la inversa i reflectir-ho en els blog d’escola verda.