Enfocament d’un Node

Quan ens plantegem crear un nou Nodes és convenient dedicar un temps per la reflexió i fer-nos unes quantes preguntes que ens ajudaran a configurar-lo.

Podeu trobar tota la informació dels passos necessaris per la creació de nous Nodes al curs d’administració de Nodes:

Creacio de Nodes

A qui va dirigit el Node? Qui l’utilitzarà?

El Node pot ser utilitzat per un grup classe, per un cicle, per una escola, per docents…

Depenent dels usuaris, haurem de decidir si el Node serà Públic, Privat o Ocult. (Es tracta en el punt següent)

També, depenent dels usuaris, haurem de gestionar les invitacions al Node i la subscripció de correu per defecte.

Quina quantitat de transit generarà?

La resposta a aquesta pregunta ens indicarà la necessitat o no de dotar-lo d’un o més fòrums.

Tot i que desprès podem gestionar aquesta opció, l’important és el fet de plantejar-se’n la necessitat o no d’afegir-lo des d’un bon principi.

Necessitarem crear i editar documents a Nodes?

Aquesta opció és molt indicada en Nodes de professorat, de departament o de projecte, i potser ho és menys en altres tipus de Nodes. Tanmateix, ens hem de preguntar si és o no necessari incloure-ho en el nou Node.

En cas de incloure-ho hem de decidir qui podrà afegir nous documents.

Qui gestionarà i dinamitzarà el nou Node? Amb quins recursos comptem?

Aquestes preguntes són força importants, i encara més les seves respostes.

La gestió i dinamització d’un Node pot portar poca o molta feina, depenent dels usuaris i del seu coneixement del funcionament de la xara.

Un Node de professorat pot funcionar autònomament essent gestionat ràpidament pels mateixos usuaris. En canvi, un Node de projecte necessitarà la supervisió continuada d’un docent. Un Node de grup classe tindrà diferents necessitats depenent del curs i/o de la temàtica.

El temps que puguem dedicar a la seva gestió i dinamització serà un aspecte clau a l’hora de decidir si inclourem fòrums, gestor de documents i obrirem més o menys temes.

Resulta important conèixer les limitacions que tenim per ser proporcionals a l’hora de crear nous Nodes.

Un cop els alumnes estiguin avesats al funcionament de la xarxa, se’ls hi pot traspassar la gestió i canviar, si s’escau, la configuració de cadascun dels Nodes.