Diferències en la utilització dels blogs i els Nodes

La gran diferència entre la utilització dels blogs i els Nodes és que els blogs estan a l’abast de tothom que visiti la nostra web mentre que els Nodes formen part d’una xarxa social sobre la que tenim control sobre els usuaris que hi poden accedir, la privacitat i la seguretat.

Els blogs són la part que el centre mostra cap enfora. Acostumem a bastir-los amb activitats que ja s’han realitzat i que queden recollides com a mostra de la feina feta. Són estàtics i només permeten interacció a través dels comentaris.

Els Nodes són elements vius d’intercanvi que es centren més en l’actualitat i en la feina que s’està realitzant al centre.

Promoció de Nodes a blog.

Dins de Nodes es realitza una feina important que de vegades pot ser presentada dins dels blogs com a recull del treball realitzat.

Per exemple, en un Nodes de projecte es realitzen aportacions que després poden ser promocionades al blog del grup classe, a altres blogs o també a portada. O una infografia creada en el blog de música pot resultar interessant per la resta dels alumnes del centre, ja sigui en el blog de música o en portada.

Aquest és un punt important a tenir en compte quan plantegem el consell de redacció i quan cedim la gestió d’un Node: qui pot promocionar o qui pot proposar per promocionar.