Tipus de blogs i el seu contingut.

Segons el seu contingut, el públic objectiu o la seva funció, podríem diferenciar els diferents tipus de blogs que creem i gestionem a la nostra web en diferents categories. El contingut que hi afegirem a cadascun d’ells, així com el registre, l’ús dels audiovisuals, la periodicitat de publicació o els responsables, variarà en funció de l’objectiu que determinem.

Algunes de les categories més rellevants que podríem trobar en el nostre centre, que no les úniques, podrien ser:

  • Blogs d’aula
  • Blogs de projecte
  • Blogs de departament
  • Blogs de temàtics: escola verda, teatre, radio, cinema, literatura….

Cadascun d’aquest tipus de blogs té les seves pròpies característiques i també les seves pròpies necessitats, que poden variar també si parlem d’una escola o d’un institut.

Per exemple, un blog de departament hauria d’estar gestionat pels mestres d’aquest departament. En canvi, un blog temàtic podria estar gestionat per un consell de redacció format per alumnes i mestres.

Qui forma part del Consell de Redacció i qui es responsabilitza de cadascun dels blogs és una feina molt important per no perdre el dinamisme que necessita la nostra web i que funcioni correctament i de forma constant. En el punt 1.7 en parlarem en profunditat.

Un blog d’aula intenta reflectir el dia a dia del que passa dins d’un aula. Això ens indica que la periodicitat de les publicacions serà més curta que potser en un blog temàtic de teatre, on només s’hi afegeixen les accions que es realitzen o les gravacions de les obres representades. L’acció de planificar moltes de les accions d’adició de material nou es pot fer servint diferents eines. Més endavant, en el punt 1.6 us explicarem com podríem fer-ho a través de calendaris i cronogrames.