Públic objectiu

Quan parlem de públic objectiu ens referim a les persones que llegiran un blog, és a dir, a la gent a qui dirigim els nostres esforços.

No tots els blogs estan dirigits al mateix grup de persones i, per tant, els continguts i com es presenten no poden ser els mateixos.


Abans de crear un blog, o si ja el tenim creat, hem de tenir presents algunes qüestions:

 

Un blog està destinat a ser llegit per un grup específic de persones. Hem de conèixer qui són o qui volem que siguin per dirigir-nos a elles, i per a les quals hem d’encaminar les nostres accions.

Saber que esperen trobar en el nostre blog ens ha de permetre generar continguts adequats a les seves necessitats.

Un terme important és el de comunitat. Si coneixem la comunitat que gira, o volem que giri, entorn els nostres blogs podrem aconseguir grans beneficis.

Tenir clar a qui volem dirigir el nostre blog i quin serà el públic que el consumirà ens permetrà estandarditzar i simplificar la feina. Podrem decidir quin contingut hi mostrarem, quin estil emprarem, quin llenguatge utilitzarem i quina imatge tindrà.

Podrem planificar la temporalitat de les publicacions i preveure els mitjans tècnics i humans que seran necessaris per tirar-lo endavant.

L’usuari dels blogs espera trobar-se un mateix entorn, el que fa important mantenir una certa continuïtat. Això fa que sigui necessari establir alguns principis de funcionament dins de cada blog.