Organigrama

Els organigrames són representacions esquemàtiques dels membres d’una organització on hi consten les seves funcions i la relació que hi ha entre ells.

En el nostres cas, un organigrama hauria de recollir tots els membres que realitzaran tasques relacionades amb la web i les tasques assignades.

Quan hem parlat del consell de redacció, ja hem esmentat algunes funcions i rols que ara podem emprar per crear el nostre organigrama. Ara és el moment de donar-li forma; definir responsabilitat i establir quina tasca realitza cadascú.

 

Exemple d’organigrama de la web d’una ZER


Responsabilitats:

Equip directiu de ZER i Directors de les escoles: Determinen el calendari escolar i li fan arribar al coordinador que, a partir de les dades, crearà el cronograma del curs. Avisaran al coordinador dels canvis que es produeixen en el calendari.

Coordinador TAC: Revisa el Pla TAC i fa arribar al coordinador de la pàgina web les accions que s’han de dur a terme aquest curs i quan s’han de realitzar. El coordinador de la pàgina les afegeix al cronograma.

Coordinador pàgina web: Revisa i actualitza les pàgines de la web d’acord amb el que està planificat al Pla TAC. Facilita als editors de cada escola un calendari amb les publicacions que es volen afegir a la pàgina web. Explica els criteris d’estil. Fa un seguiment de la feina que es realitza.

Editors escoles: s’encarreguen de seguir el calendari establert de publicacions. Editen i maqueten les publicacions d’acord amb els criteris establerts. Creen els àlbums de fotografies i pengen els vídeos. Incorporen els enllaços necessaris. Afegeixen les etiquetes i vinculen les publicacions a les categories pertinents. Publiquen.

Editors especialitats i activitats comunes: s’encarreguen de seguir el calendari establert de publicacions. La seva feina està vinculada amb la seva especialitat i amb les activitats comunes que es realitzen a la ZER. Editen i maqueten les publicacions d’acord amb els criteris establerts. Creen els àlbums de fotografies i pengen els vídeos. Incorporen els enllaços necessaris. Afegeixen les etiquetes i vinculen les publicacions a les categories pertinents. Publiquen.

Mestres redactors: redacten les publicacions. Creen els àlbums de fotografies i pengen els vídeos. Incorporen els enllaços necessaris. Editen i maqueten les publicacions dels alumnes.

Alumnes autors: creen els texts de les publicacions i afegeixen audiovisuals.

Autors i col·laboradors externs: redacten i afegeixen audiovisuals. Fan arribar-ho al coordinador de la pàgina web per fer l’edició i la publicació.


Podeu utilitzar eines en línia per crear el vostre organigrama. N’hi ha moltes que us poden ser útils. Us proposem Cacoo i la seva plantilla WBS Diagram, amb la que s’ha realitzat l’organigrama que us hem mostrat. Al donar-vos d'alta, busqueu el pla gratuit, que no es mostra a primer cop d'ull.Una altra eina interessant i totalment lliure és Draw.io.


Us permet treballar directament al navegador i es pot guardar l'arxiu a l'ordinador o al núvol per tornar-lo a obrir més tard. També permet exportar en diferents formats.

A l'apartat de Maps o Charts, trobareu plantilles semblants a la de Cacoo.