Planificació i organigrama

Una bona planificació de les tasques i una bona organització dels recursos humans són la recepta ideal per gestionar de manera eficient la nostra web.

En aquest capítol parlarem de la planificació i de com crear un organigrama. També veurem un organigrama real en funcionament d'una ZER.

Planificació
Organigrama