Format i temporalització dels articles

En aquest capítol de com establir uns criteri de formatació dels articles per tal de facilitar-nos la feina i fer-la més eficient al temps que dotem la nostra web amb coherència.

També parlarem de la temporització. Ens centrarem en el temps que pot passar des de que es realitza l’activitat fins que es publica a la web. Valorarem els avantatges i desavantatges de la immediatesa a l'hora de publicar un article.

Format

Temporització