Cronogrames i calendaris

Per gestionar la nostra pàgina web de manera pragmàtica, necessitem establir uns criteris que ens facilitin la feina. Una bona planificació de les tasques que hem de realitzar ens ha de permetre treballar amb més previsió i no anar a corre cuita i/o improvisant.

Tenim eines a l’abast que ens poden permetre planificar les accions en el nostre web. Definir encarregats, tasques, temporalització, redacció, revisió, publicació…

La primera eina que ens facilitarà la feina és el Calendari. Una eina senzilla que segurament ja utilitzem en el nostre centre.

La segona és el Cronograma, una eina visual destinada a planificar les tasques.
 

Cronogrames
Calendaris