Cronogrames

Un cronograma és una eina visual que ens ha de permetre modelar la planificació de les tasques al llarg del temps.

Els cronogrames han de facilitar-nos la feina de planificar, és a dir:

 • Definir les tasques
 • Descripció de les tasques
 • Temps necessari per realitzar-les
 • Dates en què es duran a terme
 • Responsables de cada apartat de les tasques.

Els cronogrames, basats en els diagrames de Gantt, ens poden ajudar a dur a terme aquesta planificació.


Podeu trobar moltes eines que us permetin realitzar un cronograma o un diagrama de Gantt per planificar la vostra tasca.

Una eina a l’abast de tothom és Google Docs a través dels seus fulls de càlcul. Hi podeu accedir a través del vostre compte d’Xtec.

Tot i que pot ser limitada i introduir les dades no és gaire àgil, té molts avantatges:

És una eina col·laborativa accessible des de qualsevol dispositiu.

 • Permet gestionar els usuaris amb accés.
 • El funcionament és senzill.
 • És molt visual.
 • Es desa automàticament al Drive
 • Permet la modificació simultània.
 •  Disposa de xat.
 • Es poden revisar les actualitzacions.
 • Permet posar comentaris dins del full per ser resolts per altres usuaris.
 • Pot descarregar-se en diferents formats per imprimir o treballar fora de línia.
 • Pot inserir-se en la nostra web fent que s’actualitzi amb cada canvi.
 • Es poden enviar notificacions dels canvis que es produeixen.

Us facilitem aquesta plantilla per si us pot resultar interessant.

Plantilla spreadsheets 1

 Altres plantilles que us podrien resultar útils un cop adaptades:  

Plantilla spreadsheets 2

 

Plantilla spreadsheets 3


Una altra aplicació que ens pot servir és Smartsheet.

Smartsheet


Es pot connectar amb el vostre drive i disposa de les mateixes avantatges que els Fulls de Càlcul de Google Docs.


Avantatges:

És molt més senzill.

Disposa d’opcions predefinides més pràctiques i senzilles d’aplicar.

Es pot visualitzar de diferents formes.

Desavantatges: És de pagament. Els documents només es mantenen 30 dies en la versió de prova.Oportunitats:

Podem crear la nostra plantilla en aquest programa per exportar-lo després com el Full de Càlcul que us hem ensenyat abans. És més visual i senzill així que fent-ho així podem estalviar-nos feina.


Altres aplicacions que us poden servir:


Gantter


Elegant