Calendaris

Un calendari compartit en línia és una eina que ens permetrà saber per avançat quines activitats voldrem que apareguin en la nostra web.

Podem basar-nos en el calendari del nostre centre, sobre el qual farem les modificacions pertinents.

Si està creat amb els Calendaris de Google, només necessiteu tres passos per crear-vos el vostre propi.


Pas 1: Exportar el calendari del centre. Heu d’anar a la configuració del calendari i exportar-lo.


Ens descarrega un fitxer comprimit que haurem d’extreure abans de importar-lo al nou calendari.


Pas 2: Creem el nou calendari.Pas 3: Importar:

A la pàgina principal despleguem Altres calendaris i seleccionem Importa el calendari.

En la casella que se’ns obre, seleccionem l’arxiu que hem descarregat i descomprimit i triem el calendari que hem creat i en el que volem inserir els esdeveniments. Importeu.


Ara que ja el teniu, podeu modificar-lo segons les vostres necessitats. Podeu convidar nous membres que desitgeu i afegir notificacions i correus recordatoris.

Si voleu integrar-lo en la pàgina web o en un Node, com el Node de Consell de Redacció, podeu consultar el curs d’Administració de Nodes.

Mostra de calendari en graella i en llista dins d'un Node.