Què passa al centre?

Ja hem vist amb anterioritat els tipus de blog que podem trobar en la nostra web.

Els blogs ens serveixen per relatar i deixar constància del dia a dia del centre. Podem afegir les publicacions en els blogs d’aula.

És important haver fet un treball previ que ens permeti facilitar la publicació d’aquest nou contingut:

  • Tenim clar el nostre públic.
  • Sabem com hem de crear els continguts.
  • Estem familiaritzats amb el format dels articles
  • Coneixem la Temporalització.
  • Podem preveure quan es faran les publicacions.
  • Hi ha encarregats per dur a terme la tasca

Gran part dels esforços que dedicarem a la nostra web estaran encaminats a explicar què passa al centre. És doncs important que puguem respondre afirmativament a les frases anteriors. Si no podem fer-ho, el millor es prendre’s un temps per replantejar la feina prèvia.