Sistematitzar l’adició de nou contingut

Afegir nou contingut a la web és el que fa que aquesta sigui dinàmica i que fomenti les visites i la participació. És aquest contingut el que la manté i la converteix en una eina útil i atractiva.

L’adició de contingut comença amb la creació, la revisió i la publicació.

  • Redacció: és l’espai de creació.
  1. Definir el tema de l’article.
  2. Establir criteris de redacció.
  3. Especificar qui serà l’encarregat de fer-ne la redacció i de l’apartat audiovisual.
  4. Redactar i afegir multimèdia.
  • Edició: és l’espai de revisió.
  1. Corregir el text.
  2. Maquetar
  • Publicació: és el moment en què l’article ja està llest per ser afegit als diferents blogs.

 

En començar, tota aquesta tasca és motivadora i no costa fer-la, però amb el pas del temps, si no es sistematitza, la tasca pot convertir-se en tediosa i caòtica. És per aquesta raó que es fa necessari buscar eines que ens facilitin la feina.

Per ajudar-nos a sistematitzar l’adició de contingut ens valdrem de la temporització i la planificacio, de les quals en parlarem més endavant, i aprendrem a fer-ho a través de cronogrames i organigrames per facilitar la feina i que aquesta no es torni feixuga.

Un consell de redaccio ben organitzat, uns criteris de redacció ben definits i conèixer el públic objectiu ens estalviaran, a la llarga, molta feina i podrem dotar la nostra web amb un estil uniforme.