Oportunitats de l’ús de la xarxa

Estar a les xarxes socials s’ha convertit en una realitat que no podem obviar i de la qual n’hem de treure profit. Entre les raons més destacables podríem referir:


La seva utilització té aspectes negatius i positius que cal tenir en compte a l’hora de plantejar-nos la seva utilització. En el nostre àmbit, i tractant-se d’una xarxa restringida, podem fàcilment potenciar tot allò positiu i detectar i corregir ràpidament tot el negatiu.

Per fer-nos una idea del que la nostra xarxa social ens pot oferir i dels aspectes a tenir en compte proposem dues llistes d’idees. Una amb aspectes més positius i una altra amb idees més negatives. Podem comprovar que de vegades la línia que les separa és molt fina, i que alguns conceptes que s’anomenen com negatius es poden convertir en oportunitats.


Aquestes llistes poden ser inacabables. Segurament trobareu en falta aspectes negatius que es poden aplicar a altres xarxes socials obertes en què les interaccions es produeixen entre gent desconeguda.

Nodes ofereix la possibilitat de fer servir una xarxa social restringida i tutelada que servirà per fer un bon ús de la resta de xarxes socials que utilitzen o utilitzaran els alumnes fora de l’àmbit escolar.