Utilització del mur i el fòrum en els Nodes

Nodes ofereix un gran ventall de possibilitats a l’hora de crear i utilitzar la nostra xarxa.

Es basa en dues eines: BuddyPress i BBPress (Fòrums) que permeten implementar una xarxa social amb el control, la privacitat i la seguretat necessàries.

Dins de la xarxa trobem elements amb característiques diferents que podem moldejar segons els nostres interessos i necessitats.

Mur general: qualsevol usuari/ària pot escriure un comentari o adjuntar una imatge o un vídeo de manera molt senzilla. Hi apareixen també les aportacions que es fan als Nodes públics i en els seus fòrums.

Nodes: espais on el usuaris s’agrupen per interessos, aficions, projectes… Cada Node té el seu propi mur, un fòrum i un repositori de documents.

Mur dels Nodes: els usuaris del Nodes poden escriure comentaris o adjuntar audiovisuals. També s’hi publiquen les aportacions que es fan als temes del fòrum.

Fòrum: permet crear xarxes socials més petites i específiques que un Node. Poden estar vinculats a un Node o funcionar de manera independent, sense estar vinculats a cap Node. En aquest darrer cas, no disposaran de mur de Nodes.

Tema: dins dels fòrums utilitzarem els temes. Ens permeten ser encara més precisos en els temes que volem tractar. Quan entrem al fòrum creem un tema i farem les nostres aportacions dins d’ell. El que s’hi publiqui apareixerà al mur del Node vinculat.

 

Mur general:

 

Node de fotografia

Fòrum del Node de Fotografia amb temes oberts.

Nodes de Cinema amb dos fòrums i temes oberts.

Fòrum independent que no pertany a cap Nodes.

 

 

Quan es fa necessari que un Nodes disposi de fòrum?

El funcionament del mur acostuma a funcionar de manera cronològica. Es poden afegir comentaris a les entrades, però resulta poc àgil quan hi ha gran quantitat d’aportacions i respostes.

Els fòrums ens permeten crear portals temàtics més concisos relacionats amb el Node

També ens permeten organitzar millor la informació que el mur de Nodes, ja que es pot endreçar per temes i facilitar així la cerca i les aportacions.

Són una forma eficient de crear i afegir contingut.

Seran necessaris quan el transit del Node sigui alt i la funció del mur deixi de ser àgil. També quan l’interès sigui gran i es puguin crear subapartats més especifiquis que generin força quantitat de contingut.

Si el funcionament amb temes també es queda petit pel volum que es genera, es poden crear més fòrums per descongestionar el primer fòrum i agilitzar el procés de cerca i d’addició de contingut.

Fòrums independents.

Tenir un fòrum que no estigui associat a un Nodes, ens pot servir per poder treballar en línia temes concrets que no tinguin relació amb cap dels Nodes que ja tenim i/o que no necessitin mur. Ho podríem utilitzar per tractar temes puntuals, que no tinguin continuïtat en el temps i/o que no gaudeixin de prou interès com per crear un Node

Quins usos en donarem?

Cada Node té les seves característiques i objectius.

Qui ho gestionarà?

La gestió dels Nodes i dels fòrums dependrà en gran mesura de la intencionalitat del mateix, així com dels usuaris que hi accediran.

En un Node de Professorat, òbviament els mateixos docents hauran de gestionar-lo. En la resta de Nodes i fòrums, la idea és que primer es gestioni pel professorat per anar deixant-ho en mans dels alumnes, que en un primer moment seran supervisats per un membre del professorat, pel consell de redacció o per un equip gestor d’alumnes. Tot dependrà de les necessitats i possibilitats de cada centre.

Més endavant parlarem dels Rols que poden tenir els participants dins de Nodes. També explicarem quines eines tenim a l’abast per gestionar els nostres Nodes i els nostres fòrums.