Gestió d'usuaris i contingut

El primer que hem de fer és afegir usuaris als nostres espais de Nodes. Per fer-ho, abans els hem de tenir afegits al nostre sistema. Podeu trobar la informació de com crear nous usuaris a Gestió d’usuaris. També podeu fer una Importació Massiva d’Usuaris.

Ho farem des de la pestanya Envia Invitacions del Node al que el volem afegir.

Aquest pas requereix una acceptació posterior de l’usuari que hem convidat.

Un cop l’usuari pertany al Node podem canviar el seu Rol dins d’aquest Node de la següent manera:

Seleccionem la pestanya Gestiona del Node en què volem canviar el Rol d’un usuari.

Els tipus d’usuaris que podem assignar a Nodes varien dels que podem trobar en la gestió de la web.

Seleccionem la pestanya Membres.

Ens apareixen els membres del Node i les possibles accions que podem realitzar.

Rols en els Nodes.

Des de la pestanya Usuaris del Tauler podem assignar els Rols que els usuaris tindran en els Nodes. Aquest Rol és el que li assignem per defecte en els nous fòrums. 

Abans hem vist, però, que dins d’un Node podem promocionar un Usuari a Moderador o Administrador. Per fer-ho, no cal que en la seva fitxa d’usuari consti com a tal.

Per exemple. L’usuari Girona està definit, en la seva fitxa, com Spectator, però l’hem promocionat a Moderator dins del Node Escacs.

En els altres Nodes continuarà sent Spectator.


Definicions del Rols:

  • Keymaster: Pot crear i eliminar fòrums, temes i comentaris propis i aliens. Pot administrar les etiquetes i moderar tots els fòrums amb les eines de moderació. Té accés global a les eines d’administració i d’importació dels fòrums.
  • Moderator: Pot crear i editar fòrums dins del Node on és moderdor. Pot crear, editar i esborrar els temes i comentaris dels altres participants dels fòrums del Node. Pot administrar les etiquetes i moderar el fòrum amb les eines de moderació.
  • Participant: Pot crear i editar els temes que crea i els seus propis comentaris.
  • Spectator: Només pot llegir els temes i els comentaris
  • Blocked: Totes les seves competències estan explícitament bloquejades.

Podeu trobar més detalls a la pàgina de bbpress (en anglès): Detailed Breakdown of Roles


Podem gestionar el rol de cada usuari des de la pestanya Usuaris del Tauler.

També podem gestionar més aspectes des de l’apartat de membres d’un Node.

Gestió del contingut.

Tenim diferents opcions per gestionar el contingut.

La primera és des del Mur de cada Node, des d’on podem revisar i suprimir els comentaris que hi apareixen.

La segona és entrant dins dels temes que trobem al fòrum, des d’on també podem gestionar els comentaris i els mateixos temes.

La tercera opció és des de la pestanya de membres que hem vist anteriorment. Podem veure l’activitat del membre i gestionar les seves participacions.

La darrera opció és a l’apartat bbpress (fòrums) del Tauler. Aquesta darrera opció pot resultar dificultosa ja que s’hi acumulen un gran nombre de respostes provinents de tots els Nodes i els seus fòrums.

En el punt 2.1.9 mostrem totes les opcions de gestió dels fòrums.

 

Delegació de tasques.

La idea de Nodes és que, a poc a poc i amb l’acompanyament necessari, els alumnes vagin prenent responsabilitats i siguin ells mateixos els que gestionin els Nodes i els Fòrums. Que vagin aprenent i els hi anem donant més privilegis.