Abans i durant la creació d’un Node

Abans d’endegar la nostra xarxa és necessari pensar en l’estratègia que crearem i emprarem per poder-la dur a terme.

El primer pas és reflexionar sobre qui som:

  • Quin tipus de centre representem i quines característiques tenim?
  • Quina presencia vol representar la xarxa dins de la vida del nostre centre?
  • De quins recursos disposem?
  • Quin calendari d’implementació ens plantegem?
  • Quina continuïtat tindrà el projecte?

Hem d’argumentar els pros i contres dels nostres plantejaments i la viabilitat a llarg termini per poder preveure les nostres actuacions.

Un cop engegada la xarxa, hem d’establir quins Nodes activarem. Cadascun d’aquests Nodes també requereix una planificació prèvia a la seva implementació.

Els temes més importants sobre els que reflexionar abans de posar en funcionament nu Node podrien ser els següents.

Objectius del Node: Perquè obrim aquest Node? Què esperem aconseguir? Quin ús en donarem?

Públic objectiu: A qui va dirigit el Node? Qui l’utilitzarà? Quins rols tindran les persones participants?

Gestió del Node: Amb qui comptem? Quantes hores hi podem dedicar? Qui gestionarà el Node? Qui gestionarà els participants?

Planificació de la gestió i el contingut: Com es durà a terme aquesta gestió? Qui ho farà? Qui serà l’encarregat de l’adició del contingut? Qui controlarà les aportacions al Node? Amb quina periodicitat s’afegirà nou contingut?

Fòrum: És necessari que el Node disposi de fòrum? Quin enfocament li donem? Qui el gestiona? Qui vetllarà pel seu bon funcionament?

Plataformes: Quines plataformes de fotografia, presentacions, text, streaming, àudio i vídeo utilitzarem com a suport del Node? Alternarem el funcionament del Node amb alguna altra xarxa social?

Un cop decidit quin Node crearem, seguint l’anàlisi i l’estratègia que ens hem marcat, podem procedir a crear-lo i hem d’establir quines característiques tindrà.

Com crear un Node?

Com administrar un Node?