La funció del community manager en Nodes

En gestionar Nodes, podem diferenciar dues tasques:

  • Moderador:
  1. Vetlla per la qualitat del contingut generat per l’usuari.
  2. Revisa que les normes de conducta i participació es compleixin.
  3. Té cura dels problemes de convivència que es produeixin.
  • Dinamitzador:
  1. És com un participant més.
  2. Engendra noves propostes.
  3. Incentiva la participació.
  4. Genera conversacions.
  5. Ajuda que la comunitat estigui viva.

 

Aquestes tasques podes ser realitzades per tres persones diferents o bé integra-se dins de les responsabilitats d’una sola persona. Sempre dependrà dels recursos humans disponibles i de la càrrega de feina que suposi cadascuna d’elles.

Unificar les tasques de Moderador i Dinamitzador acostuma a ser el més comú en els centres educatius, tot i que també és força comú que aquesta responsabilitat recaigui en més d’una persona.


Imatge: Maestria Udla