Eines bbpress (fòrums)

FÒRUMS:

Tots els fòrums: des d’aquest espai podeu veure i gestionar tots els fòrums de Nodes.

També hi trobem el botó per crear un Fòrum nou.

Fòrum nou: des d’aquí podem crear nous fòrums.

I podem configurar-ne els atributs i assignar-los, si s’escau, a un Node

TEMES

Tots els temes: Aquí trobem i podem gestionar tots els temes que apareixen en els diferents Nodes.

Podem cercar els que ens interessen a través dels filtres.

Tema nou: podem crear un tema nou i assignar-lo al fòrum que necessitem.

Etiquetes del tema: ens permet crear etiquetes noves que podrem afegir als temes.

RESPOSTES

Totes les respostes: podem visualitzar i gestionat totes les respostes que apareixen als fòrums. Es poden filtrar per fòrums i dates.

Resposta nova: ens permet crear una resposta nova per algun dels fòrums. Per fer-ho, necessitarem el nombre del tema i l’identificador de l’autor, que podem trobar obrint les respostes des del tauler. Resulta potser més senzill respondre directament des del Node.