Acompanyament en la utilització de les xarxes socials

La utilització de Nodes ens ofereix una gran oportunitat per poder dotar els nostres alumnes amb eines significants que els permetin utilitzar les xarxes socials de manera segura i cívica. També ens ha de permetre treballar aspectes claus relacionats amb la socialització i amb tot allò relacionat amb la competència digital.

Les idees clau que hauríem de plantejar-nos en el nostre acompanyament en l’ús de Nodes serien, entre d’altres, les següents:

Enllaços d'interès