Aprenentatge informal

Quan parlem d’aprenentatge informal, acostumem a fer-ho des de la perspectiva d’un aprenentatge continu i espontani fora del marc de l’educació formal i no formal. Solem definir-lo com intencional i conscient i combinat diferents mitjans.

També podem definir-lo com un aprenentatge determinat per situacions quotidianes de contacte social, en ambients més relaxats, més motivadors i marcat per l’objectiu final d’aprendre.

Una diferència important entre l’aprenentatge formal i l’informal és el fet que el primer posa èmfasi en l’ensenyança, el contingut i l’estructura. A més a més, les activitats acostumen a ser majoritàriament individuals. En el segon, l’èmfasi radica en la comunicació entre els que aprenen, la situació que ha de facilitar-la i les activitats cooperatives.

Des de Nodes podem crear espais d’aprenentatge informal a través d’activitats senzilles i motivadores que impliquin la participació, l’intercanvi de coneixements i les relacions socials. A partir d’aquestes activitats, que per si soles ja proposen nous coneixements, podem obrir portes als alumnes per tal que puguin iniciar els seus propis camins cap a nous aprenentatges.

Aquests nous aprenentatges que proposem poden anar de la mà de l’aprenentatge formal que ens indica el currículum.