La xarxa social com a eina d’aprenentatge

Nodes ofereix moltes possibilitats. Una d’elles és la d’afavorir els nous aprenentatges en espais propers als usuaris.

En aquestes espais podem promocionar i reforçar els diferents tipus d’educació que coneixem: formal, no formal i informal:

 • Podem treballar i millorar els aprenentatges curriculars.
 • Podem ampliar els horitzons cap a nous àmbits que no es contemplen en el currículum.
 • Podem oferir la possibilitat d’adquirir nous coneixements i habilitats a partir de l’experiència en els diferents espais mitjançant un procés continu i espontani.

La xarxa és un tipus d’interacció social en què es propícia un intercanvi entre els participants. És un sistema obert en què diferents persones s’identifiquen amb unes inquietuds i/o necessitats i s’agrupen i s’organitzen per compartir i potenciar els seus recursos.

Dins dels nombrosos avantatges potencials que ens ofereix la xarxa, podríem anomenar els següents, que estan més relacionats amb l’aprenentatge:

 • Potencia la interacció i la col·laboració.
 • Facilita un millor ambient de treball ja que inclouen les relacions socials.
 • Potencia el sentiment de pertinença.
 • Ofereix la possibilitat d’estructurar els grups i el treball.
 • Obliga a l’ús massiu de les TIC – fomenta l’alfabetització digital.
 • Alinea l’aprenentatge formal amb el social.
 • Facilita el compartir i reutilitzar recursos educatius.
 • Desenvolupa la cultura de compartir, intercanviar i col·laborar.

El ventall de possibilitats és molt ampli i resulta molt senzill crear espais per desenvolupar els nostres projectes i les nostres idees. Podem treballar tot allò que ens proposem amb ajuda de la xarxa. Cal, però, tenir en compte que abans de llançar-nos-hi, s’ha d’analitzar bé com i quan ho farem i amb quins objectius utilitzarem la xarxa com a recurs educatiu.

Una bona idea és planificar-ne l’ús i incloure-ho dins del PEC, per donar-li la importància que es mereix. També perquè així queda sistematitzat i definit. És la manera d’evitar que el treball que es realitza perduri amb el temps.