Blocs

  • Bloc 1: Marc teòric i legal de la salut laboral
  • Bloc 2: Pla de prevenció: planificació, execució, avaluació. Estructura documental
  • Bloc 3: Gestió d'accidents laborals, malalties professionals, vigilància de la salut i coordinació d'activitats empresarials
  • Bloc 4: Qualitat educativa i salut laboral. Aspectes psicosocials
  • Bloc 5: Primers auxilis en el centre docent
  • Bloc 6: Funcions de la persona coordinadora de prevenció de riscos laborals al centre docent
  • Bloc 7: Aspectes tècnics i organitzatius: mesures d'acció preventiva


Autoria

Adaptació dels materials: