Objectius

  • Facilitar el marc conceptual i legal per a la comprensió de les dimensions cultural i social de la violència masclista
  • Apropar el marc de comprensió necessari per a un abordatge curós de la violència masclista i possibilitar la transformació des dels centres educatius.
  • Facilitar la identificació de les manifestacions de violència masclista en les relacions personals afectives quotidianes entre l’alumnat.
  • Dotar d’eines per la prevenció, detecció i intervenció front la violència masclista i les relacions abusives de parella entre l’alumnat als centres educatius.