Mòdul 3. Eines per a la prevenció davant la violència masclista i les relacions abusives

Introducció

Aquest mòdul es situa en la pràctica de la prevenció de la violència masclista, entesa com el conjunt d'accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, i impedir-ne així la normalització, i les encaminades a sensibilitzar la ciutadania en el sentit que cap forma ni manifestació de violència no és justificable ni tolerable; tal i com estableix la Llei 17/2020 de modificació de la Llei 5/2008 del Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Treballar els factors de risc demana d’aprofundir sobre com impacten tan els aprenentatges de la feminitat i de la masculinitat, com el modelatge de l’amor romàntic. La primera tasca imprescindible és l’autorevisió en tant que, totes i tots, ens socialitzem en un context patriarcal i, en major o menor mesura, els seus condicionants ens travessen. Aquesta és una feina imprescindible perquè el lloc que ens atorga el nostre rol educatiu possibilita que puguem esdevenir agents de prevenció o agents de perpetuació de la violència masclista, i aquesta possibilitat dependrà de la nostra formació i del nostre posicionament. En aquest sentit, identificar els modelatges del patriarcat en un o una mateixa, capacita per a la identificació de com operen aquests modelatges en el nostre alumnat i orienta la nostra activitat preventiva. L’abordatge de la violència masclista, sobretot en la prevenció, demana d’entrenar la mirada perquè tenim tan integrats aquests modelatges que poden passar-nos totalment desapercebuts.

3.1 Referents culturals positius: aportacions de la coeducació

 • Introducció
 • Marc i definició contextual
 • La coeducació en el marc normatiu
 • Element de llista de picsAlgunes idees per la pràctica coeducativa

3.2 Construcció de nous models femenins i l’apoderament de les noies

 • Introducció
 • El camí cap a nous models de feminitat i l'apoderament de les nenes i noies
 • Qüestionar els mandats de gènere i prendre consciència de la desigualtat de gènere
 • Efectes de la socialització de gènere i els mandats de la feminitat en nenes i noies
 • Nous models i apoderament de les nenes i les noies

3.3 La llibertat masculina: desarticular i transcendir el model de masculinitat hegemònica patriarcal

 • Introducció
 • La masculinitat també es construeix
 • Els efectes de la socialització de gènere i dels estereotips i rols de la masculinitat en nens i nois
 • Nous models perquè els nens i nois puguin projectar-se més enllà del mandat imposta pel sistema sexe-gènere

3.4 Relacions lliures i saludables

 • Introducció
 • La construcció de les relacions afectives i les TRIC (Tecnologies de la Relació, la Informació i la Comunicació)
 • Espai personal i models de relació
 • Bases per construir altres models d’amor

3.5 Recursos per treballar la prevenció en l’àmbit educatiu

 • Introducció
 • Revisió de la tasca professional
 • Indicacions prèvies per al disseny d’activitats de prevenció
 • Pautes d’actuació per al desenvolupament de les accions preventives
 • Recomanacions sobre l’enfocament de continguts sobre violència masclista
 • Recomanacions metodològiques per a les activitats preventives
 • Recursos i materials