Mòdul 2: La violència masclista i la construcció de les relacions de poder dins de l’aula

Introducció

Davant de l’abordatge de les violències masclistes hi ha un moviment necessari i imprescindible que ens demana, com a professionals de l’àmbit educatiu, posicionar-nos davant del reconeixement de la dimensió estructural i simbòlica de la violència masclista. Aquest és un desplaçament imprescindible per comprendre que la quotidianitat està absolutament travessada per la violència masclista, una violència que s’expressa a través de diverses manifestacions que convergeixen en una idea central: la superioritat masculina. Aquestes manifestacions de violència són difícils d’identificar perquè s’exerceixen des d’una estructura de poder – el patriarcat - que naturalitza i torna invisibles les relacions de subordinació que construeix.

Per tant, és important identificar la pròpia pràctica professional, reflexionar-la i supervisar-la, observar com ens col·loquem i actuem per desarticular tots els dispositius que legitimen la violència masclista com a mediació possible en les relacions humanes.

2.1 Dimensió de la violència masclista

 • Introducció
 • Dades en relació a la infantesa i joventut
 • Posicionament i marc d’abordatge de les violències masclistes en el context dels centres educatius

2.2 Referents culturals i la violència masclista

 • Introducció.
 • Delimitar i contextualitzar la violència masclista: l’excepcionalitat femenina i el masculí genèric.
 • El grup d’iguals en el procés de socialització diferencials de gènere.
 • Els relats que justifiquen les violències masclistes: l’amor romàntic i els mites de la violència masclista.

2.3 Tipologia d'abusos i la dinàmica abusiva en el marc de de la parella

 • Introducció
 • La relació abusiva. Principals característiques
 • Expressions de l’abús i els seus efectes
 • Tipologies d’abús
 • Eines per a la comprensió dels mecanismes i processos de la violència masclista: La dinàmica abusiva.
 • El Cicle de la Violència
 • L’Escala cíclica de la violència masclista a l’adolescència

2.4 La violència digital

 • Introducció
 • Les expressions d’abús més comuns entre joves i adolescents
 • Característiques diferencials de la violència exercida a través de les tecnologies digitals