Mòdul 1. Les violències masclistes: Conceptualització i comprensió

Introducció

Prevenir la violència masclista en qualsevol àmbit requereix de la comprensió sobre el seu origen i sobre com s’articula la seva pervivència. Així mateix, és necessari conèixer el marc normatiu que la situa, la delimita i en regula l’aproximació legal. No fa massa temps, la violència masclista no estava reconeguda en la seva dimensió social i cultural i era reduïda a successos individuals, a conflictes concrets en relacions de parella singulars. El camí que transita des d’aquesta concepció prèvia fins a l’assumpció de la responsabilitat per part de les institucions ha passat, i passa, per un reconeixement de la problemàtica com una qüestió sociocultural , per una conceptualització consensuada i per la creació d’una estructura jurídica que la delimita i assenyala els recursos necessaris per al seu abordatge; entre ells, els recursos per a la prevenció. Aquest mòdul pretén aportar el marc teòric necessari per escometre l’acció de la prevenció de la violència masclista, i facilitar les principals eines de comprensió per abordar la problemàtica en la seva complexitat social i cultural.

1.1 Marc Conceptual

 • Conceptes i genealogia
 • Àmbits i tipologies de la violència
 • Prevenció

1.2 Marc estructural

 • Patriarcat
 • Dispositiu de socialització diferencial de gènere
 • Dinàmiques de poder i d’exclusió: Interseccionalitat

1.3 Eines per a la comprensió i abordatge de la violència masclista

 • El Model ecològic
 • El triangle de la violència
 • L’Iceberg de la violència masclista

1.4 Instruments legals

 • L’abordatge de la violència masclista
 • L’abordatge de la igualtat
 • Drets en la infància i l’adolescència