"600 anys convivint" és una programació educativa que pretén difondre i celebrar el 600 aniversari de la presència documentada dels primers gitanos i gitanes a Catalunya, així com reconèixer les aportacions culturals del Poble Gitano a la cultura catalana, i visibilitzar la cultura gitana en els continguts acadèmics dels centres d’educació primària.

Aquesta programació està dividida en 3 eixos temàtics, un per cada cicle de l'educació primària: inicial, mitjà i superior.

Amb un total de 13 Unitats Didàctiques, el professorat que ho desitgi podrà treballar, amb l'alumnat de 6 a 12 anys de qualsevol racó de Catalunya, la història, els valors, els costums i la identitat del Poble Gitano, alhora que treballar les competències bàsiques del currículum als àmbits lingüístic, matemàtic, artístic, d'educació en valors o coneixement del medi, entre d'altres.

Aquestes unitats didàctiques han estat editades pel Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del Departament d'Educació.

Opre Roma! (endavant el Poble Gitano)

Índex