7. Metodologia

* a.Organització - tipologia de les activitats

L’agrupament de l’alumnat varia en funció de l’activitat.

L’activació de coneixements previs es fa en el grup gran. Acte seguit, s’utilitza l’estadística per poder analitzar l’aplicació del codi deontològic a l’actualitat. Es fa una lectura individual d’un seguit de notícies que parlen de gitanos i gitanes per després rellegir-les i debatre-les segons un criteri ètic en petits equips. La reflexió s’ha d’acabar de polir de forma individual i fer-ne un retorn al grup, perquè escull la millor argumentació de totes.

Per últim, es comparteixen les reflexions amb la resta de grups.

Pel que fa a l’avaluació, es disposa, per una banda, de diferents produccions (fitxa d’estadística, text argumentatiu) i, per l’altra, la mestra ha d’anar obtenint informació a través de l’observació (participació en els debats, etc.)

  • b.Materials i recursos
  • Fitxa del codi deontològic (Annex 1)
  • Fitxa d’estadística (Annex 2)
  • Porta-angles
  • Selecció de notícies (Annex 3)
  • Fitxa de planificació del text argumentatiu (Annex 4)
  • Fulls en blanc.
  • c.Desenvolupament de les activitats


1 La temporització de les sessions serà sempre flexible, i el professorat la podrà ajustar tenint en compte les seves necessitats i la seva pròpia realitat. Pel que fa a la metodologia (tipologia de les activitats), aquesta UD es pot també desenvolupar seguint algunes de les Actuacions Educatives d’Èxit, com ara els Grups Interactius o les Tertúlies Literàries Dialògiques (http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/).


Annexos

A continuació trobaràs els annexos d'aquesta unitat didàctica en imatges. Si ho prefereixes, pots descarregar-te tots els annexos de la unitat aquí: ud_12_annexos_ok.pdf


Annex 1. Fitxa 1


2 Consell Audiovisual de Catalunya (2002). “Manual d’estil sobre minories ètniques” a Quaderns del CAC, 12. Pp. 68-70 (Es pot consultar a: http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q12manual_ES.pdf)


Annex 2. Correcció fitxa 2

3 Informació extreta d’ “Unión Romaní” (2014). “¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano” (Disponible a: http://www.unionromani.org/per14_es.htm)


4 Informació extreta d’”Unión Romaní” (2014). “¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano” (Disponible a: http://www.unionromani.org/per14_es.htm)


Annex 3. Recull de notícies

Annex 4. Fitxa d’autoavaluació grupal

Annex 5. Fitxa 3