4. Objectius d'aprenentatge

  • Crear un criteri fonamentat a l’hora d’analitzar la informació provinent dels mitjans de comunicació.
  • Identificar els prejudicis implícits en els mitjans de comunicació.
  • Representar gràficament la tipologia d’articles on apareixen els gitanos i gitanes.
  • Exposar en un text argumentatiu l’anàlisi ètica d’una notícia real.